Informacja

Pożyczka pod zastaw auta – co się stanie, gdy przestaniesz ją spłacać?


Firm oferujących szybkie pożyczki, bez przedkładania jakichkolwiek zaświadczeń, jest bardzo dużo i cieszą się niezwykle dużą popularnością. Jednakże jak w przypadku każdego zobowiązania, prawdziwy problem zaczyna się wówczas, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić zaciągniętego długu.

Bywa, że firma udzielająca pożyczki zabezpiecza swe interesy na wypadek zaległości w płatnościach poprzez ustanowienie zastawu np. na samochodzie pożyczkobiorcy, w takim więc przypadku właściciel musi pamiętać i musi się liczyć z tym, że brak terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania oznaczać będzie utratę pojazdu.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi zastawu, które zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, zastaw polega na zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności na rzeczy ruchomej poprzez obciążenie jej prawem na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy, bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Zaspokojenie z przedmiotu będącego zastawem odbywa się natomiast w oparciu o przepisy postępowania egzekucyjnego, a zatem z zachowaniem podstawowej procedury regulującej egzekucję świadczeń.

Wierzyciel, których dochodzi zaspokojenia swojej wierzytelności z przedmiotu zastawu, powinien w pierwszej kolejności uzyskać tytuł wykonawczy, a następnie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne według reguł tego postępowania. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, natomiast tytułem egzekucyjnym jest np. prawomocne orzeczenie sądu lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem, orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu czy inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Koniecznie przeczytaj:

Pożyczki pod zastaw auta – czy są bezpieczne?

Gdy wierzyciel uzyska już tytuł wykonawczy, możliwe jest skierowanie sprawy do komornika, celem podjęcia przez niego egzekucji świadczeń pieniężnych z ruchomości. Komornik egzekucję wierzytelności rozpoczyna od zajęcia. Zajęcia dokonuje się przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia i ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy.

W protokole zajęcia oznacza się również wartość zajętej ruchomości, jeśli jednak komornik sam nie jest w stanie oszacować jej wartości, wówczas należy wezwać biegłego do dokonania wyliczeń. Najwcześniej po siedmiu dniach od zajęcia następuje sprzedaż zajętych ruchomości, która może zostać przeprowadzona z wolnej ręki, jeżeli dłużnik wyraził na to zgodę i określił minimalną cenę zbycia, bądź poprzez sprzedaż w drodze licytacji publicznej.

W przypadku licytacji publicznej, cena wywołania w pierwszym terminie wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. Licytacja odbywa się publicznie, jednakże nie może w niej uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Sprzedaż licytowanej ruchomości następuje z chwilą przybicia, jednakże jeśli licytacja nie doszła do skutku, wówczas wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż w cenie nie niższej od ceny wywołania. Po sprzedaży zajętej ruchomości następuje podział sumy uzyskanej z egzekucji, z której w pierwszej kolejności zaspokaja się koszty egzekucyjne, a dopiero później należności zabezpieczone hipoteką.

Zajęte ruchomości komornik może również, na wniosek wierzyciela, przekazać do sprzedaży komisowej przed sprzedażą w drodze licytacji publicznej. W takim przypadku, dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wysokości wartości szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu miesiąca, komisant może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedażnej potrąca się prowizję komisową.

Zawsze dokładnie przeczytaj umowę i sprawdź jakie są faktyczne koszty pożyczki pod zastaw auta – bardzo często są to kwoty bardzo wysokie co nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut oka.

Jeśli nie jesteś w 100% pewien, że będziesz w stanie TERMINOWO! spłacać pożyczkę – lepiej zdecyduj się na sprzedaż auta za gotówkę w przeciwnym przypadku może się okazać, że stracisz samochód i pozostaniesz z długiem!

Jeśli potrzebujesz pilnie gotówki a posiadasz samochód nie starszy niż 12 lat – wypełnij FORMULARZ BEZPŁATNEJ WYCENY i sprawdź już teraz ile możemy nawet JUŻ DZIŚ zapłacić za Twój samochód.

Zaciągnąłeś pożyczkę pod zastaw samochodu ale nie jesteś w stanie jej spłacić ? – skontaktuj się z naszym skupem aut z Wrocławia! Spłacimy Twoją pożyczkę i odkupimy Twój samochód w korzystnej cenie – możesz zyskać kilka lub kilkanaście tysięcy złotych w zależności od wartości samochodu oraz zadłużenia – sprawdź naszą propozycję już teraz. Wypełnij formularz wyceny online dostępny na naszej stronie a w opisie samochodu oprócz jego stanu opisz jak obciążony jest samochód.

Pożyczka pod zastaw auta – co się stanie, gdy przestaniesz ją spłacać?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *