Poradnik Kupujących

Odpowiedzialność komisu za cofnięty licznik sprzedanego pojazdu.


Kupując używany samochód, czy to w komisie, czy od osoby fizycznej, niestety zawsze istnieje ryzyko, że nabyty przez nas pojazd będzie posiadać wady, o których w chwili sprzedaży nie zostaliśmy poinformowani, a których ukrycie miało na celu podwyższenie ceny samochodu. W praktyce najczęściej ukrywany jest rzeczywisty przebieg samochodu, a więc po prostu jest cofnięty licznik pojazdu, o czym kupujący dowiaduje się zwykle po pewnym czasie od zakupu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pamiętać jednak należy, że kupujący jest chroniony przepisami Kodeksu cywilnego, dlatego może dochodzić swoich praw i wystąpić z roszczeniem do nieuczciwego sprzedawcy.

Decydując się na zakup pojazdu w komisie, należy pamiętać, że w ten sposób wstępujemy w reżim prawny umowy komisu. Przypomnijmy, umowa komisu polega na tym, że przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Komisy samochodowe przede wszystkim działają jako komisy sprzedaży, co oznacza, że komisant sprzedaje samochód należący do komitenta i od tej transakcji pobiera prowizję. Komisant w tym przypadku jest więc niejako pośrednikiem pomiędzy właścicielem pojazdu, a jego następnym nabywcą, nie oznacza to jednakże, że komisant jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku, gdy samochód ma wady. Zgodnie bowiem z regulacjami dotyczącymi umowy komisu, komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego.

Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Powyższe uregulowanie statuuje odpowiedzialność komisanta za wady znajdujące się w sprzedawanym przez niego pojeździe do określonych przypadków, należy jednak pamiętać, iż jeśli kupującym pojazd jest konsument, a więc zwykła osoba fizyczna, wskazanego powyżej przepisu nie stosuje się, co oznacza, że komisant zawsze będzie odpowiadał wobec kupującego za wadę pojazdu, polegającą np. na cofniętym liczniku, która obniża wartość sprzedawanego pojazdu, jeżeli w momencie sprzedaży kupujący nie został poinformowany przez komisanta o istnieniu takiej wady. Dla kupującego będącego konsumentem, komisant jest zatem zwykłym sprzedawcą podlegającym przepisom o sprzedaży, dlatego wyłączona została możliwość ograniczenia odpowiedzialności komisanta z tytułu rękojmi wobec kupującego, który jest konsumentem. Zgodnie zatem z powyższym, w przypadku relacji sprzedający komisant i kupujący konsument, komisant jest odpowiedzialny względem kupującego na zasadzie rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. W razie zaistnienia takiej sytuacji, kupujący uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Skup aut Superautomarket prowadzi skup samochodów nie starszych niż 13 lat. Kupiłeś samochód który nie spełnia Twoich oczekiwań – skontaktuj się z nami za pomocą formularza WYCENY ONLINE który jest dostępny na naszej stronie. Zaproponujemy w ciągu 1h kwotę za jaką możesz nam sprzedać auto natychmiast za gotówkę! Jesteśmy jednym z największych skupów aut w Polsce dlatego zawsze oferujemy korzystne ceny odkupu aut używanych.

Powyższe ograniczenie nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto, jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Omówione powyżej uprawnienia przysługujące kupującemu są jednak ograniczone w czasie, zatem aby skutecznie móc skorzystać z przysługujących mu roszczeń, kupujący powinien zgłosić je w odpowiednim terminie. Zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli jednak kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Natomiast roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu w ciągu którego sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność komisu za cofnięty licznik sprzedanego pojazdu.
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *