Informacja

Odpowiedzialność dealera samochodowego (autokomisu) za wady fizyczne sprzedanego samochodu.


Kupno używanego samochodu zawsze wiąże się z ryzykiem, że sprzedający „zapomni” wspomnieć o mankamentach pojazdu na który się decydujemy, bądź, że wkrótce po zakupie usterki same zaczną się pojawiać. Po ujawnieniu się awarii w samochodzie nie należy jednakże załamywać rąk, gdyż obecnie obowiązujące przepisy chronią kupującego przyznając mu uprawnienie do dochodzenia swych praw, m.in. na podstawie rękojmi.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną. Wada fizyczna we wskazanym przypadku polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, którą w szczególności jest: brak właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego; nie nadawanie się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia oraz gdy rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Ponadto przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, a więc zazwyczaj wtedy, gdy rzecz została kupującemu wydana, pod warunkiem, że wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej. Z powyższej odpowiedzialności za wadę z tytułu rękojmi sprzedawca jest jednakże zwolniony, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, a więc jeśli kupiliśmy samochód u dealera i w ciągu roku od jego zakupu pojawiły się usterki to możemy w stosunku do sprzedawcy wysunąć roszczenie na podstawie rękojmi, jeśli jednak o wadach pojazdu dealer nas informował przed sfinalizowaniem transakcji, wówczas nie przysługuje nam roszczenie na podstawie rękojmi.

W przypadku ujawnienia wady i dochodzenia roszczenia na podstawie rękojmi, kupujący powinien najpierw żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca natomiast w takim przypadku jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Kupujący może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Kupiłeś samochód i chcesz się go szybko pozbyć? Szukasz kupującego który szybko odkupi dowolne auto. Skontaktuj się z nami. Kupujemy wszystkie samochody nie starsze niż 13 lat. Skup aut realizujemy na terenie takich miast jak Wrocław, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Sopot, Gdynia, Gdańsk. Posiadamy mobilnych przedstawicieli w całym kraju. Już teraz sprawdź ile zapłacimy za Twoje auto wypełnij formularz bezpłatnej wyceny auta dostępny tutaj: https://superautomarket.pl/bezplatna-wycena/

Z powyższego zatem wynika, że jeżeli w pojeździe ujawnimy wadę to najpierw należy wezwać sprzedawcę do jej usunięcia, a gdy wady usunąć się nie da, wówczas kupujący może odstąpić od zawartej umowy lub żądać obniżenia zapłaconej ceny, oczywiście wybór z której możliwości skorzystać należy do kupującego. Istotne również jest, iż jeżeli kupującym jest konsument, a więc jeśli jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej, np nabycia samochodu, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Powyższe uprawnienie jest jednakże ograniczone wówczas, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Pamiętać również należy, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak kupującemu, gdy wada nie jest istotna.

Z tytułu rękojmi sprzedawca odpowiada, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, a więc np. samochód, odpowiedzialność sprzedawcy, na podstawie umowy pomiędzy stronami, może zostać ograniczona, nie mniej jednak niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, termin ten w stosunku do kupującego będącego konsumentem nie może jednak zakończyć się wcześniej niż przysługujące mu roszczenie z tytułu rękojmi. Pamiętać również należy, iż obok roszczenia z tytułu rękojmi, kupujący może dochodzić swych praw na podstawie gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.

Odpowiedzialność dealera samochodowego (autokomisu) za wady fizyczne sprzedanego samochodu.
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *