Informacja

Kiedy można sprzedać samochód otrzymany w spadku


Często zdarza się, że spadkobierca bardzo szybko chce sprzedać otrzymany majątek spadkowy, ponieważ np. nie chce ponosić opłat związanych z utrzymaniem samochodu, gdyż w przyszłości i tak nie ma zamiaru z niego korzystać. Sprzedaż przedmiotów wchodzących w skład majątku spadkowego możliwa będzie jednak dopiero po dopełnieniu formalności związanych z objęciem majątku spadkowego, których będzie mniej lub więcej, w zależności od tego z iloma spadkobiercami mamy w danej sytuacji do czynienia.

Pierwszym krokiem do objęcia majątku spadkowego jest uzyskanie stwierdzenie nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić na rzecz osób będących spadkobiercami ustawowymi, będzie miało ono miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, lub na rzecz spadkobierców wymienionych przez spadkodawcę w testamencie. Stwierdzenie nabycia spadku następuje przez sąd po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie. Alternatywę dla wskazanego rozwiązania stanowi jednakże akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza, który ma taką samą moc prawną jak sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobiercy mogą więc wybrać w jaki sposób chcą uzyskać urzędowe poświadczenie prawa do spadku.

Otrzymałeś samochód w spadku i chcesz go sprzedać szybko za rozsądną kwotę – wypełnij nasz formularz wyceny i sprawdź ile zapłacimy za Twoje auto. Nasi prawnicy pomogą także we wszystkich formalnościach za darmo!

https://superautomarket.pl/bezplatna-wycena/

Po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku bądź poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercy stają się współwłaścicielami rzeczy wchodzących w skład spadku w części odpowiadającej wysokości przypadającego im udziału, czyli jeśli w skład spadku wchodzi tylko samochód, a spadkobierców jest trzech, to każdy ze spadkobierców posiada samochód w 1/3. Spadkobiercy od tego momentu mogą swobodnie rozporządzać przypadającym im udziałem w całym majątku spadkowym, pamiętać jednak należy o pewnych ograniczeniach. Otóż, udziałem w przedmiocie należącym do spadku spadkobierca może rozporządzać jedynie za zgodą wszystkich pozostałych spadkobierców, a więc może np. sprzedać przypadający mu udział we własności samochodu, przy czym, aby to skutecznie uczynić  musi uzyskać zgodę pozostałych spadkobierców.

Rozporządzanie swym udziałem spadkowym możliwe jest zatem przed przeprowadzeniem postępowania o dział spadku. W przypadku wielu spadkobierców może się jednakże okazać, że sprzedaż udziału spadkowego będzie utrudniona nie tylko ze względu na trudności wiążące się z uzyskaniem zgody wszystkich pozostałych spadkobierców, ale również ze względu na niską atrakcyjność tak określonego przedmiotu sprzedaży, gdyż nie ma gwarancji, że po dziale spadku kupujący rzeczywiście otrzyma konkretną rzecz odpowiadającą nabytemu przez niego udziałowi, może bowiem zostać ona przydzielona innemu spadkobiercy. Ponadto, nabywca rzeczy należącej do spadku, nie ma prawa wystąpienia z wnioskiem o dział spadku, jego możliwości są więc zatem znacznie ograniczone.

Superautomarket.pl – największy skup aut w Polsce. Prowadzimy skup samochodów na terenie całego kraja – posiadamy oddziały m in. w takich miastach jak Wrocław, Warszawa, Bydgoszcz, Poznań, Katowice, Sopot czy Kraków

Samodzielnym właścicielem rzeczy przydzielonej ze spadku, spadkobierca staje się natomiast dopiero, gdy zostanie przeprowadzony dział spadku, a więc dopiero faktyczny podział majątku wchodzącego w skład spadku powoduje, że każdy ze spadkobierców może samodzielnie i dowolnie dysponować otrzymanymi przedmiotami. Zatem znacznie bezpieczniejsza i przede wszystkim wygodniejsza, dla obydwóch stron umowy, jest sprzedaż przedmiotów należących do spadku, gdy spadek zostanie już podzielony pomiędzy spadkobierców. Działu spadku może dokonać sąd, jak również spadkobiercy mogą umownie spadek podzielić.

Sprzedaż samochodu, bądź innego przedmiotu nabytego w drodze dziedziczenia, będzie natomiast nieco prostsza, gdy cały majątek odziedziczył tylko jeden spadkobierca, np. żona. W takiej sytuacji sprzedaż może być dokonana już po uzyskaniu stwierdzenia o nabyciu spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia, gdyż w przypadku jednego spadkobiercy nie przeprowadza się postępowania o dział spadku, ponieważ spadku nie ma pomiędzy kogo dzielić. Gdy do dziedziczenia dochodzi tylko jeden spadkobierca, z chwilą uzyskania stosownego orzeczenia sądu o nabyciu spadku lub poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, osoba ta staje się właścicielem przedmiotów wchodzących w skład spadku i może nimi dowolnie rozporządzać.

Reasumując, w przypadku wielu spadkobierców ze sprzedażą rzeczy wchodzących w skład spadku lepiej jest wstrzymać się do czasu działu spadku, jeśli jednak spadkobiercy nie są ze sobą  skonfliktowani to można rozważyć sprzedaż udziału w majątku spadkowym przed przeprowadzeniem postępowania działowego, gdyż może okazać się to korzystniejsze dla wszystkich spadkobierców. Jeśli natomiast spadek odziedziczyła jedna osoba to może ona dowolnie dysponować otrzymanym majątkiem już po uzyskaniu urzędowego poświadczenia prawa do spadku, gdyż w takich sytuacjach nie przeprowadza się postępowania działowego.

Prowadzimy skup aut wszystkich marek – auta nie starsze niż 15 lat w tym także auta drogie i luksusowe – Porsche, Bentley, Aston Martin – jako jeden z nielicznych skupów aut kupujemy także te marki

Kiedy można sprzedać samochód otrzymany w spadku
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *