Informacja

Jakie uprawnienia przysługują właścicielowi samochodu, gdy zainteresowany kupnem podczas jazdy próbnej uszkodził samochód?


Kupno samochodu to zawsze spory wydatek, nawet jeżeli jest to samochód używany, dlatego dość powszechne jest, że przed zakupem potencjalny nabywca chce odbyć jazdę próbną by przekonać się jak pojazd działa. Zdarza się niestety, że nawet podczas krótkiej jazdy próbnej dochodzi do uszkodzenia pojazdu, a zatem konieczne stanie się przeprowadzenie napraw usuwających usterkę za które osoba zainteresowana do tej pory kupnem samochodu zwykle nie chce zapłacić, gdyż to nie jej samochód, czy to jednak oznacza, że właścicielowi pojazdu nie przysługują w takiej sytuacji żadne uprawnienia?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, kto wyrządził z winy swej drugiej osobie szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Nie ulega więc wątpliwości, że jeżeli szkoda w pojeździe powstała podczas jazdy próbnej na skutek np. niezachowania należytej ostrożności przez prowadzącego, to osoba zainteresowana kupnem będzie ponosić odpowiedzialność wobec właściciela pojazdu, któremu w takiej sytuacji przysługuje roszczenie o naprawienie szkody poprzez żądanie przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, która zrekompensuje powstałą szkodę.

W opisanej sytuacji nie ma więc znaczenia, że szkodę wyrządziła osoba, która nie jest właścicielem pojazdu, istotne bowiem jest czy osobie takiej można przypisać winę za zaistniałe zdarzenie, gdyż jest to główna przesłanka warunkująca odpowiedzialność odszkodowawczą takiej osoby. I tak, jeśli potencjalny nabywca pojazdu przez nieuwagę najechał np. na słup bądź w płot, wskutek czego uszkodzony został zderzak i lampa samochodu, to po stronie takiej osoby zaistnieje obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, a więc będzie ona zobowiązana do przeprowadzenia we własnym zakresie stosownych napraw lub do przekazania świadczenia pieniężnego, które pokryje koszty napraw uszkodzonych elementów.

O tym w jaki sposób szkoda zostanie naprawiona decyduje poszkodowany, a więc właściciel pojazdu. Inaczej natomiast odpowiedzialność kształtować się będzie, gdy szkoda w samochodzie nie powstała z winy jego potencjalnego nabywcy, tylko np. na skutek zachowania osoby trzeciej lub w wyniku wad znajdujących się w pojeździe.

Jeśli bowiem pojazd został uszkodzony, gdyż np. inny uczestnik ruchu wymusił pierwszeństwo, to winę, a tym samym i odpowiedzialność odszkodowawczą, będzie ponosiła osoba, która naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a nie osoba kierująca pojazdem w czasie jazdy próbnej, właścicielowi będzie zatem przysługiwać roszczenie odszkodowawcze jednakże względem osoby, która stłuczkę spowodowała, mamy więc w takiej sytuacji do czynienia z klasycznym dochodzeniem roszczenia z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

Chcesz uniknąć problemów zawiązanych ze sprzedażą samochodu? Sprzedać auto nawet już dziś i od ręki otrzymać gotówkę? Zapoznaj się z ofertą skupu aut SuperAutoMarket.pl i sprzedaj swoje auto bezpiecznie i w korzystnej cenie. Sprawdź już teraz jaką cenę zapłacimy za Twój samochód wypełniając formularz bezpłatnej wyceny Online 

Nasze wyceny sporządzają profesjonalni rzeczoznawcy dlatego możesz być pewien, że nasza cena będzie uczciwa i bardzie konkurencyjna niż ceny autokomisów czy też dilerów samochodowych.  Dowiedz się jakie korzyści odniesiesz sprzedając samochód w autokomisie we Wrocławiu Superautomarket.pl.

Jeżeli jednak szkoda w pojeździe powstała podczas jazdy próbnej, jednakże szkoda ta była bezpośrednim wynikiem wad znajdujących się już wcześniej w samochodzie, wówczas właścicielowi pojazdu nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze względem potencjalnego nabywcy. Jako przykład można tutaj wskazać niedomykającą się maskę samochodu, która podczas jazdy uniosła się i siłą uderzenia rozbiła przednią szybę, gdyż jeśli właściciel wiedział, że pojazd ma taką usterkę to nie powinien zezwolić na przeprowadzenie jazdy próbnej.

Oczywiście inną kwestią jest, gdy właściciel o usterce wiedział i o niej uprzedzał, a mimo to potencjalny nabywca zdecydował się na jazdę takim samochodem, choć w takich sytuacjach z reguły dochodzi do sporu na linii właściciel pojazdu- nabywca, a kwestia ustalenia winy za szkodę i ewentualnej odpowiedzialności zależeć w takim przypadku będzie od właściwego udowodnienia prezentowanego przez każdą ze stron stanowiska.

Nieco inaczej jeszcze kształtować się będą uprawnienia właściciela, gdy samochód został oddany w komis i gdy wówczas doszło do uszkodzenia samochodu podczas jazdy próbnej. Zawierając umowę komisu, komisant nie tylko zobowiązuje się do sprzedania określonego pojazdu po ustalonej cenie, lecz również jest obciążony obowiązkiem właściwego przechowania rzeczy, zatem, co do zasady, jeśli podczas jazdy próbnej dojdzie do uszkodzenia pojazdu, wówczas właściciel może żądać naprawienia szkody, także poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub poprzez zapłatę określonej kwoty, przez komisanta, a nie bezpośrednio przez potencjalnego nabywcę, który szkodę wyrządził. Natomiast w takim przypadku komisant będzie miał roszczenie regresowe, a więc zwrotne, do osoby, która szkodę wyrządziła.

Jakie uprawnienia przysługują właścicielowi samochodu, gdy zainteresowany kupnem podczas jazdy próbnej uszkodził samochód?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *