Informacja

Jak postępować, aby otrzymać od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie w adekwatnej do szkody wysokości wypłacane z OC sprawcy?


Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dotyczy wszystkich kierowców, co każdemu poszkodowanemu w kolizji drogowej daje gwarancję, że otrzyma od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie rekompensujące poniesioną szkodę. Niestety praktyka ubezpieczycieli w zakresie wypłacania należnych odszkodowań jest daleka od założeń i samej instytucji odszkodowania, gdyż wypłacane świadczenia są z reguły mocno zaniżane, przez co poszkodowany bardzo często nie otrzymuje kwoty w wysokości odpowiadającej poniesionej przez niego szkodzie i nie rzadko do naprawy samochodu musi dokładać z własnej kieszeni. Warto zatem wiedzieć jak uchronić się przed takimi praktykami i w jaki sposób wywalczyć sumę adekwatną do zaistniałej szkody.

Proces uzyskania odszkodowania rozpocząć należy od zgłoszenia szkody właściwemu zakładowi ubezpieczeń. Zgłoszenia szkody należy dokonać niezwłocznie, najlepiej jeszcze tego samego dnia w którym szkoda wystąpiła, gdyż im wcześniej szkodę zgłosimy, tym szybciej ustalony zostanie termin oględzin uszkodzonego pojazdu. Do czasu oględzin uszkodzony pojazd należy w miarę możliwości zabezpieczyć, aby podczas wizyty rzeczoznawcy jego stan przedstawiał się tak samo jak zaraz po wypadku, a zatem pod żadnym więc pozorem nie wolno samochodu naprawiać, lakierować czy myć. Podjęcie jakichkolwiek ze wskazanych działań może bowiem zatrzeć ślady kolizji, a tym samym pozwoli rzeczoznawcy przyjąć, że część uszkodzeń nie powstała w trakcie przedmiotowego wypadku, co bezpośrednie odzwierciedlenie znajdzie w wysokości przyznanego odszkodowania.

O terminie oględzin rzeczoznawca informuje właściciela pojazdu na kilka dni wcześniej, warto więc tak sobie zorganizować czas, żeby podczas takich oględzin być obecnym, gdyż rzeczoznawca może zadawać pytania dotyczące stanu samochodu przed zdarzeniem, jak i okoliczności samego wypadku, udzielenie więc natychmiastowej odpowiedzi z pewnością przyspieszy proces odszkodowawczy. Ponadto, podczas oględzin warto na bieżąco weryfikować ustalenia rzeczoznawcy, a więc, kolokwialnie mówiąc, patrzeć na jego ręce. Często bowiem zdarza się, że podczas oględzin pomijane są pewne uszkodzenia w pojeździe, zazwyczaj przez nieuwagę, które następnie nie są uwzględniane w kalkulacji naprawy ubezpieczyciela, przez co odszkodowanie może zostać wypłacone w niższej wysokości. Jeśli nie czujemy się kompetentni do tego, aby polemizować z biegłym rzeczoznawcą i kontrolować jego ustalenia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na miejsce oględzin wskazać warsztat samochody z którego usług korzystamy.

Superautomarket.pl kupuje samochody uszkodzone po wypadku nie starsze niż 10 lat. Jeśli posiadasz auto po stłuczce lub wypadku i chcesz je sprzedać szybko i w korzystnej cenie skontaktuj się z nami. Wypełnij formularz wyceny na naszej stronie i poczekaj na naszą propozycję. Formularz znajdziesz pod tym linkiem https://superautomarket.pl/bezplatna-wycena/

Podczas oględzin w warsztacie o obecność możemy poprosić mechanika, który posiada odpowiednią wiedzę w zakresie naprawy samochodów, weryfikacja ustaleń rzeczoznawcy będzie zatem dla niego znacznie prostsza. Przeprowadzanie oględzin w warsztacie samochodowym zalecane jest również wtedy, gdy uszkodzenia pojazdu są dość znaczne i istnieje obawa, że zostały uszkodzone elementy wewnętrzne samochodu, które dostrzec można tylko wówczas, gdy samochód znajduje się na podnośniku, gdyż oględziny w warsztacie dają właśnie taką możliwość. W sytuacji, gdy po przeprowadzonych oględzinach, np. podczas przygotowywania samochodu do naprawy, okaże się jednak, że samochód posiada jeszcze inne uszkodzenia, które nie były widoczne podczas przeprowadzonych oględzin, należy przerwać zaplanowaną naprawę pojazdu i zgłosić te dodatkowe uszkodzenia ubezpieczycielowi w celu przeprowadzenia przez rzeczoznawcę dodatkowych oględzin. Rzadko, jednak zdarza się, że ubezpieczyciel nie przychyli się do wniosku o ponowne przeprowadzenie oględzin, wówczas należy wszystkie dodatkowe uszkodzenia udokumentować zdjęciami, które będzie można przedstawić w toku ewentualnego postępowania odwoławczego.

W ciągu kilkunastu dni od przeprowadzonych oględzin, ubezpieczyciel wysyła poszkodowanemu kalkulację przewidywanych kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, na podstawie której szacowana jest wysokość odszkodowania. Z reguły wyliczone koszty naprawy odpowiadają wysokości odszkodowania, które wypłacane jest dość szybko po wydaniu przez ubezpieczyciela decyzji o przyznaniu odszkodowania. Posiadając już kalkulację kosztów naprawy, należy przede wszystkim sprawdzić, czy zakres przedmiotowy uszkodzeń uwzględnionych w kosztorysie naprawy zgadza się z uszkodzeniami ujawnionymi podczas oględzin, a więc czy nie zastały pominięte żadne elementy, oraz czy ubezpieczyciel wykonał kalkulację zgodnie z obowiązującym prawem i technologią naprawy, a zatem np. czy do naprawy przewidziano użycie części oryginalnych, czy nie dokonano potrąceń amortyzacyjnych bądź czy nie zaniżono stawki roboczogodziny za naprawę. Jeśli zauważymy, że otrzymana kalkulacja naprawy zawiera m.in. błędy wskazane powyżej, przez co otrzymane odszkodowanie jest stanowczo za niskie, możemy od wysokości przyznanego odszkodowania odwołać się do ubezpieczyciela, czemu nie stoi na przeszkodzie fakt, że ubezpieczyciel odszkodowanie już nam przekazał.

Superautomarket.pl – to największy w Polsce skup aut za gotówkę. Znajdziesz nas praktycznie w każdym większym mieście w Polsce. Posiadamy także mobilnych przedstawicieli. Kupujemy wszystkie marki i modele aut – także auta drogie i luksusowe.

Konstruując odwołanie od wysokości odszkodowania wskazać należy wszystkie dostrzeżone uchybienia oraz trzeba przytoczyć argumenty na poparcie swojego stanowiska, dlatego dobrze jest jeżeli w takich sytuacjach posiłkujemy się dodatkową opinią sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego, który prawidłowo wyliczy koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, zgodnie z technologią naprawy, bez zastosowania jakichkolwiek potrąceń. Koszty takiej opinii nie są duże, warto zatem w nią zainwestować, gdyż ubezpieczyciel bardzo często zmienia zdanie po przedłożeniu dodatkowej opinii i dopłaca do przekazanego odszkodowania. Jeśli jednak ubezpieczyciel zawzięcie broni swojego stanowiska i nie chce zwiększyć wypłaconego odszkodowania, wówczas, aby walczyć o wyższe świadczenie, należy skierować do sądu cywilnego pozew w którym będziemy domagać się zwiększenia wypłaconego odszkodowania. Wskazane rozwiązanie zapewne dla wielu osób nie wydaje się korzystne, gdyż jest dość mocno rozciągnięte w czasie, należy jednak mieć na względzie, że w większości przypadków postępowania sądowe kończą się wyrokiem uwzględniającym powództwo, zatem z całą pewnością warto walczyć.

Jak postępować, aby otrzymać od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie w adekwatnej do szkody wysokości wypłacane z OC sprawcy?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *