Informacja

Jak napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń o wypłacie odszkodowania z OC sprawcy wypadku.


Ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe dla każdego kierowcy, co do zasady, powinno rekompensować całą doznaną przez poszkodowanego szkodę, powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego z winny innej osoby. Praktyka ubezpieczycieli w zakresie wypłaty należnych odszkodowań jest jednakże daleka od założeń ustawodawcy w tym zakresie, gdyż praktycznie każde wypłacane przez zakład ubezpieczeń świadczenie jest mocno zaniżane, przez co poszkodowany nie otrzymuje kwoty, która faktycznie mu się należy. Pamiętać jednak należy, iż decyzja ubezpieczyciela o wysokości należnego odszkodowania nie jest ostateczna, dlatego jeśli poszkodowany nie zgadza się z wysokością przyznanego mu świadczenia, powinien ubiegać się o jego podwyższenie, ma bowiem ku temu stosowne środki prawne.

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela decyzji o wysokości przyznanego świadczenia odszkodowawczego, pierwszym krokiem jaki winien zrobić poszkodowany, aby uzyskać wyższe świadczenie, jest złożenie odwołania od takiej decyzji do zakładu ubezpieczeń, który ją wydał. Poszkodowani bardzo często uważają, iż od decyzji ubezpieczyciela można odwołać się jedynie poprzez skierowanie powództwa o zapłatę wyższej kwoty do sądu cywilnego, gdyż właśnie takie pouczenie zazwyczaj znajduje się w piśmie od zakładu ubezpieczeń, co oczywiście nie jest prawdą. Pouczenie zawarte przez ubezpieczyciela w decyzji o wypłacie odszkodowania stanowiące, że poszkodowany może dochodzić wyższego świadczenia w procesie cywilnym ma na celu jedynie odstraszenie poszkodowanego od dochodzenia wyższej kwoty odszkodowania, gdyż w praktyce nadal niewiele osób decyduje się kierować sprawę do sądu ze względu na koszty, które należy ponieść, więc takie sprawy dość szybko się kończą, a zakłady ubezpieczeń zaoszczędzają znaczne środki.

Zobacz także: Jak postępować aby otrzymać od zakładu ubezpieczeń adekwatne do szkody odszkodowanie

Pamiętać zatem należy, że powództwo cywilne nie jest jedynym rozwiązaniem, gdyż poszkodowany może wnieść odwołanie wprost do ubezpieczyciela i w ten sposób walczyć o podwyższenie świadczenia.

Odwołanie kierowane do zakładu ubezpieczeń nie wymaga szczególnej formy, ważne jedynie jest, aby wynikało z niego o świadczenie w jakiej wysokości poszkodowany się ubiega, jednakże, żeby odwołanie przyniosło zamierzony skutek, powinno być właściwie uzasadnione. W przypadku, gdy dochodzone odszkodowanie dotyczy rekompensaty za uszkodzony samochód, do odwołania dobrze jest dołączyć opinię niezależnego rzeczoznawcy, który prawidłowo wyliczył koszty naprawy uszkodzonego pojazdu.

Zakłady ubezpieczeń z reguły obniżają koszt koniecznych do przeprowadzenia napraw poprzez zaniżanie stawek roboczogodzin, stosowanie zamienników, a nie części oryginalnych czy nieuzasadnionych potrąceń, natomiast opinia niezależnego rzeczoznawcy, która będzie wykonana zgodnie z techniką naprawy, koszty te prawidłowo oszacuje, przez co polemika z zakładem ubezpieczeń stanie się znacznie łatwiejsza i przede wszystkim skuteczniejsza, gdyż twierdzenia poszkodowanego zostaną potwierdzone przez specjalistę w zakresie motoryzacji, z czym ubezpieczycielowi zdecydowanie trudniej będzie walczyć.

Zakłady ubezpieczeń zaniżają również świadczenia wypłacane za szkodę na osobie, a więc odszkodowanie i zadośćuczynienie. W przypadku odszkodowania, a więc świadczenia, które ma na celu zrekompensować poniesioną przez poszkodowanego na skutek wypadku szkodę majątkową, czyli np. koszty leczenia, ubezpieczyciele uchylają się od wypłaty kwoty udokumentowanej fakturami bądź rachunkami wskazując, że np. poszkodowanemu nie zostanie wypłacone świadczenie obejmujące pokrycie kosztów prywatnych wizyt lekarskich, gdyż z takich samych świadczeń mógł on skorzystać w ramach publicznej służby zdrowia.

Posiadasz samochód w pełni sprawny lub uszkodzony ale nie starszy niż 13 lat? Sprzedaj go szybko w największym skupie samochodów w Polsce SUPERAUTOMARKET.PL . Odkupujemy za gotówkę wszystkie samochody także auta luksusowe, poleasingowe. Oferujemy stawki za samochody większe niż salony samochodowe. Sprawdź już teraz nasze ceny i wypełnij bezpłatny formularz wyceny ONLINE BEZPŁATNA WYCENA ONLINE

Takie stanowisko ubezpieczyciela jest oczywiście zupełnie bezzasadne, gdyż ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć całość kosztów leczenia poszkodowanego o czym świadczą liczne wyroki sądów, w odwołaniu walcząc więc z takim stanowiskiem ubezpieczyciela warto te wyroki przytoczyć. W przypadku kwestionowania przez ubezpieczyciela rozmiaru obrażeń doznanych przez poszkodowanego, w odwołaniu można również wnieść o przeprowadzenie dodatkowych badań przez powołaną w tym celu przez ubezpieczyciela komisję lekarską.

Konstruując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela pamiętać zatem należy, aby podnoszone argumenty odpowiadały okolicznościom konkretnej sprawy oraz dotychczasowemu procesowi likwidacyjnemu szkody, gdyż celem odwołania jest przekonanie ubezpieczyciela o zasadności stanowiska poszkodowanego i o tym, że w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego to poszkodowany wygra proces, a ubezpieczyciel poniesie wówczas dodatkowe i zupełnie niepotrzebne koszty, co z pewnością nie będzie mu się opłacało i skłoni zakład ubezpieczeń do podwyższenia należnego poszkodowanemu odszkodowania na etapie przedsądowym. Poszkodowany składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie jest również związany terminem w ciągu którego odwołanie musi zostać złożone, poza oczywiście upływem terminu w ciągu którego dochodzenie należnego odszkodowania nie będzie możliwe ze względu na jego przedawnienie.

Gdy wniesione do zakładu ubezpieczeń odwołanie nie przyniesie zamierzonego rezultatu, poszkodowany nadal posiada możliwość uzyskania wyższego świadczenia, konieczne jednak będzie w takim przypadku wystąpienie na drogę postępowania cywilnego. Poszkodowani zazwyczaj nie chcą się angażować w procesy cywilne bojąc się dodatkowych kosztów oraz czasu przez jaki postępowanie będzie trwać, pamiętać jednak należy, że sądy w większości przypadków uwzględniają roszczenie poszkodowanego i podwyższają wypłacone uprzednio przez ubezpieczyciela świadczenie, dlatego z całą pewnością warto walczyć mimo wszystko.

Superautomarket.pl kupuje samochody także po naprawach blacharsko lakierniczych – jeśli masz problem ze sprzedażą samochodu który jest po naprawach powypadkowych skontaktuj się z nami i sprzedaj swoje auto już dziś

Jak napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń o wypłacie odszkodowania z OC sprawcy wypadku.
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *