Informacja

Czy mechanik (warsztat samochodowy) może zatrzymać samochód w przypadku odmowy zapłaty za nieuzgodnioną naprawę?


Oddając samochód od naprawy liczymy na sprawne i szybkie usunięcie usterki, bo po to przecież oddajemy samochód profesjonaliście do naprawy. Niestety dość często zdarza się, że mechanik nie wykazuje się zakładanymi przez nas kompetencjami i naprawy samochodu dokonuje metodą prób i błędów, bądź bez porozumienia z właścicielem pojazdu dokonuje dodatkowych napraw, przez co przy odbiorze samochodu okazuje się, że rachunek za wykonane naprawy jest znacznie wyższy niż pierwotnie to było przewidziane. Nie dziwi więc fakt, że wobec takiej sytuacji właściciel protestuje, gdyż nie chce pokryć kosztów usługi, której nie zlecał, mechanik natomiast w takiej sytuacji zazwyczaj grozi, że nie wyda samochodu dopóki należność nie zostanie uiszczona, do czego nie jest oczywiście uprawniony.

Oddanie samochodu do naprawy, co do zasady, odbywa się w oparciu o umowę o dzieło, a więc przyjmujący zamówienie (mechanik) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający (właściciel pojazdu) do zapłaty za nie wynagrodzenia. Zasadą umowy o dzieło jest ponadto, że przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego w tym zakresie, a zatem jeśli mechanik dokonał napraw wcześniej nie uzgodnionych z klientem, to absolutnie nie może żądać za nie wynagrodzenia, a tym bardziej nie może zatrzymać samochodu w ramach potrącenia przysługującej mu wierzytelności.

W razie zaistnienie takiej sytuacji, właściciel samochodu powinien poprosić mechanika o zdemontowanie części, które zostały zamontowane bez porozumienia z nim. Mechanikowi zapewne taki rozwój sytuacji nie przypadnie do gustu i najpewniej odmówi demontowania poszczególnych elementów, licząc, że klient się zmęczy, odpuści i finalnie zapłaci za całą dokonaną naprawę, właściciel pojazdu nie powinien jednakże w takiej sytuacji odpuszczać i nie powinien zgodzić się na pokrycie kosztów usługi, której nie zamawiał.

Ponadto, sprytny mechanik może spróbować się powołać na tzw. prawo zatrzymania, uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego, pamiętać jednak wówczas należy, że zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, przepis Kodeksu cywilnego stanowiący, że zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania), nie ma zastosowania w przypadku naprawy pojazdu, gdyż wynagrodzenie za naprawę samochodu nie jest nakładem na rzecz w rozumieniu tego przepisu, a więc mechanik nie ma żadnych podstaw do zatrzymania pojazdu w przypadku odmowy zapłaty za dodatkowo wykonane usługi.

Chcesz sprzedać swój samochód od ręki? Bez dokonywania napraw czy oczekiwania na Klienta? Skontaktuj się z największym skupem samochodów w Polsce! Superautomarket.pl posiada oddziały w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Katowice czy Bydgoszcz – nie czekaj wypełnij formularz, sprawdź jaką cenę zaoferujemy za Twoje auto i sprzedaj je jeszcze dziś. PAMIĘTAJ – kupujemy samochody nie starsze niż 13 lat w tym także auta klasy premium oraz luksusowe. Formularz wyceny https://superautomarket.pl/bezplatna-wycena/

Jeśli jednak mechanik nadal uparcie będzie twierdził, że nie wyda samochodu dopóki cały koszt jego naprawy nie zostanie pokryty, właścicielowi pozostaje jedynie wezwać policję do warsztatu, która nakaże mechanikowi wydanie pojazdu klienta. Niestety bardzo często zdarza się, że policja nie chce ingerować w sprawy cywilne, a do takich należy właśnie roszczenie z tytułu umowy o dzieło, przez co policja mechanikowi nic nie nakazuje, a właścicielowi pozostaje jedynie mieć nadzieję, że sama obecność funkcjonariuszy wystraszy mechanika i dobrowolnie odda pojazd.

W przeciwnym jednak wypadku, gdy mechanik nadal uparcie odmawia wydania samochodu, jego właścicielowi pozostaje jedynie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Zapewne dla wielu osób wskazane rozwiązanie może wydać się dość radykalne i nieco abstrakcyjne, gdyż postępowanie sądowe zwykle trwa przynajmniej kilka miesięcy, co dla właściciela oznacza, że przez ten czas nadal nie będzie mieć swojego samochodu, jednakże ustępowanie mechanikom, niejako dla świętego spokoju, i płacenie za dodatkowe, nieuzgodnione, usługi powoduje, że praktyki mechaników polegające na naprawach „ekstra” stają się coraz bardziej popularne, a nie jest to niczym innym jak próbą wyłudzenia pieniędzy od klienta.

Czy mechanik (warsztat samochodowy) może zatrzymać samochód w przypadku odmowy zapłaty za nieuzgodnioną naprawę?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *