Poradnik Kierowcow

Czy mechanik (serwis samochodowy) może żądać zapłaty za naprawę której Klient nie zlecił?


Oddając samochód do naprawy nie zawsze mamy pełną świadomość co konkretnie się zepsuło i ile to będzie kosztować, sprawny mechanik jednak już po wskazaniu przez nas symptomów awarii jest w stanie zdiagnozować przyczynę problemu oraz przebieg i orientacyjne koszty naprawy. Dobrze jest więc w takim przypadku na piśmie ustalić z mechanikiem zakres zleconej naprawy oraz jej koszty by uniknąć sytuacji, że mechanik naprawi więcej niż chcieliśmy, przez co i koszty naprawy znacznie wzrosną. Pisemne zlecenie zakresu naprawy nie musi przybierać żadnej określonej formy, ważne jednak jest, żeby na takim dokumencie widniała pieczątka i podpis mechanika, informacje identyfikujące naprawiany samochód, a więc np. numer VIN, oraz opis zleconych czynności naprawczych. Zdarza się jednak, że o dodatkowych naprawach i o ich kosztach klient dowiaduje się dopiero w momencie odbioru samochodu z warsztatu, co zazwyczaj powoduje, że mimo niezadowolenia, płaci za usługę, której nie zlecał, choć zgodnie z prawem, wcale nie miał takiego obowiązku.

Oddanie samochodu do naprawy odbywa się na podstawie umowy o dzieło, a więc przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła, w tym wypadku naprawy pojazdu, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Do przedmiotowej umowy zastosowanie znajdą więc przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do wskazanej umowy, które regulują również kwestię wyższego wynagrodzenia za zrealizowanie dzieła. Zgodnie zatem z obecnie obowiązującymi przepisami, jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zaś zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może jednakże żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

Powyższe oznacza zatem, iż w przypadku, gdy mechanik dokonał napraw o których klienta nie poinformował i nie uzyskał jego zgody na dokonanie tych dodatkowych czynności naprawczych, to nie może żądać za nie wynagrodzenia, gdyż nie były one przedmiotem zlecenia. Świadomość klienta co do jego praw pozwoli mu uchronić się przed nieuczciwymi warsztatami, które w taki oto sposób próbują jak najwięcej na kliencie zarobić. Podobnie rzecz wygląda w sytuacji, gdy podczas naprawy okaże się, że do usunięcia usterki konieczna jest wymiana jeszcze innych, nieuwzględnionych wcześniej elementów, co bezpośrednio przekłada się również na wzrost kosztów naprawy, gdyż wówczas mechanik także powinien skontaktować się z klientem, chociażby telefonicznie, aby poinformować go o zaistniałej sytuacji i uzyskać zgodę na dokonanie dodatkowych napraw.

Jeśli chcesz szybko sprzedać swój samochód ? – w pełni sprawny lub też uszkodzony – skontaktuj się z nami! Skup aut Superautomarket.pl działa na terenie całego kraju i prowadzi skup samochodów za gotówkę nie starszych niż 13 lat! Chętnie odkupujemy także auta drogie, poleasingowe i luksusowe – wypełnij już teraz formularz bezpłatnej wyceny i sprawdź ile zapłacimy za Twój samochód od ręki BEZPŁATNA WYCENA AUT ONLINE

W przypadku jednakże, gdy mechanik zaniechał obowiązkowi poinformowania klienta o konieczności dokonania dodatkowych napraw, które łączyły się z wymianą pewnych części, aby uniknąć ponoszenia kosztów zamontowania nowych elementów, klient powinien zażądać ich zdemontowania i ponownego zamontowania starych części. Ewentualnie w takiej sytuacji, zwłaszcza gdy usunięcie nowych części jest znacznie utrudnione lub może prowadzić do uszkodzenia pojazdu, klient może zaproponować, że pokryje koszt zakupu nowych części, jednakże nie zostanie obciążony kosztem samych czynności naprawczych. Jeśli więc przy odbiorze samochodu z warsztatu mechanik przedłoży rachunek znacznie wyższy od pierwotnie szacowanych kosztów naprawy, o czym wcześniej nie informował, pamiętaj, że wcale nie masz obowiązku za te dodatkowe usługi płacić.

Czy mechanik (serwis samochodowy) może żądać zapłaty za naprawę której Klient nie zlecił?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *