Informacja

Czy klient autoserwisu jest zobowiązany do zapłaty za naprawę samochodu metodą „prób i błędów”?


Zapewne każdy właściciel samochodu doświadczył sytuacji, że przewidywane koszty oraz czas naprawy jego pojazdu finalnie okazały się wyższe i dłuższe niż pierwotnie zakładane, gdyż podczas naprawy ujawniło się, że uszkodzone są również inne elementy, o czym właściciel nie wiedział. W takich przypadkach mechanicy zazwyczaj dzwonią do klienta i informują go o konieczności dokonania dodatkowych napraw i kosztach z tym związanych, klient nie jest więc zaskakiwany takimi nieprzewidzianymi wydatkami podczas odbioru samochodu. Zdarza się jednakże również, że mechanik nie do końca potrafi zdiagnozować przyczynę awarii pojazdu, co powoduje, że jego naprawa przypomina nieco błądzenie we mgle i generuje znacznie wyższe koszty, którymi warsztat obciąża klienta. Często w takich sytuacjach dochodzi więc do sporu na linii mechanik- klient, bo czy zasadne jest żądanie pokrycia kosztów naprawy, która nie była konieczna, a została przeprowadzona jedynie z powodu niekompetencji mechanika?

Oddanie samochodu do autoserwisu (warsztatu samochodowego) w celu jego naprawy stanowi typową umowę o dzieło, gdyż przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonej czynności, czyli dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną. Świadczenie zamawiającego, polegające na zapłacie wynagrodzenia, stanowi ekwiwalent za wzajemne świadczenie przyjmującego zamówienie, polegające na wykonaniu oznaczonego dzieła.

Do zawarcia umowy o dzieło wystarczą oświadczenia woli stron, umowa ta nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej. Umowa o dzieło kreuje zobowiązanie rezultatu, gdyż strony umowy o dzieło zmierzają do osiągnięcia oznaczonego i konkretnego skutku, jakim jest wykonanie dzieła. Przy wykonywaniu dzieła nie wystarcza zatem zachowanie należytej staranności, ponieważ dla prawidłowego spełnienia świadczenia przez przyjmującego zamówienie konieczne jest osiągniecie zamierzonego rezultatu w postaci wykonania dzieła.

Odniesienie tak rozumianej umowy o dzieło do przeprowadzenia naprawy pojazdu przez profesjonalistę w tym zakresie, a więc mechanika, który błędnie ustalił przyczynę usterki w samochodzie, przez co zostały przeprowadzone naprawy nie będące konieczne i skutkujące brakiem rozwiązania faktycznego problemu niesprawności samochodu, powoduje, że klient nie może zostać obciążony kosztami takich dodatkowych, a zbędnych napraw. Na tle wskazanego stanu faktycznego wydany został wyrok przez Sąd Okręgowy w Zamościu, sygn. akt: I Ca 333/11, w którym to Sąd podzielił stanowisko klienta warsztatu i oddali powództwo mechanika o zapłatę.

W przytoczonym wyroku Sąd wskazał, iż zgodnie z opiniami biegłych sporządzonymi w sprawie, mechanik przeprowadził złą diagnostykę i wymieniał w pojeździe kolejne części, które nie miały nic wspólnego z awarią zgłaszaną przez klienta. W taki oto sposób mechanik poszukiwał usterki metodą „prób i błędów”, której kosztami obciążył klienta, choć ostateczny cel umowy o dzieło, czyli naprawa silnika, nie został osiągnięty. We wskazanym wyroku Sąd podkreślił, iż oddając samochód do naprawy w ręce profesjonalisty, klient miał prawo oczekiwać, że przyczyna awarii zostanie prawidłowo zdiagnozowana i skutecznie usunięta, zwłaszcza, że klient nie miał wiedzy na czym usterka w jego pojeździe polegała, a mechanika poinformował jedynie o zaobserwowanych objawach świadczących o awarii samochodu.

Masz już dość napraw swojego samochodu? Sprzedaj go nawet już dziś od ręki za gotówkę w Superautomarket.pl czyli największym w Polsce skupie aut za gotówkę. Wyceń swój pojazd za pomocą formularza bezpłatnej wyceny dostępnego tutaj w ciągu 1h prześlemy na wskazanego e-maila naszą propozycję zakupu Twojego samochodu. Pamiętaj, że kupujemy każdy rodzaj aut nawet auta drogie i luksusowe jak nowe modele Porsche, Bmw czy Mercedes na terenie całego kraju! Samochody nie mogą być jednak starsze niż 13 lat. Zapraszamy!

Mechanik w takim przypadku powinien zatem sam ustalić przyczynę awarii i przy jej naprawie wykazać się należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnego. Tymczasem mechanik wymieniał w pojeździe kolejne elementy, nie mając pewności czy to faktycznie one odpowiadają za awarię. Działania mechanika nie usprawiedliwia również fakt, że właściciel auta godził się na kolejne wydatki, gdyż jako laik w zakresie naprawy samochodów, ufał profesjonalizmowi mechanika w tym zakresie.

Jednakże, skoro umowa nie została wykonana, ponieważ nie zostało osiągnięte jej główne zamierzenie, czyli naprawa samochodu, to mechanik nie może się domagać zapłaty. Jeśli więc przy odbiorze samochodu od mechanika okaże się, że lista dokonanych napraw jest znacznie dłuższa od pierwotnych ustaleń, warto poprosić o dokładny spis wszystkich dokonanych czynności naprawczych, gdyż z całą pewnością ułatwi to weryfikację zasadności działań naprawczych podjętych przez mechanika.

Czy klient autoserwisu jest zobowiązany do zapłaty za naprawę samochodu metodą „prób i błędów”?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *