Poradnik Kierowcow

Czemu auto nie odpala zimą


Odpali czy nie odpali? – Takie pytanie zimową porądręczy wielu użytkowników aut z silnikiem Diesla. Jeśli należysz do nich, sprawdź, z czym twój diesel może mieć problem, i postaraj się to naprawić, zanim przyjdą mrozy

 

Paliwo wtryskiwane do gorącej komory spalania pod koniec suwu sprężania natychmiast odparowuje, tworząc z powietrzem mieszankę, która błyskawicznie się zapala. Tak się dzieje w silniku pracującym zgodnie z ideałem założonym przez inżynierów. Niestety, w praktyce jest to uzależnione od wiel

czynników, m.in. od jakości paliwa, stopnia zużycia elementów silnika i przede wszystkim-od temperatury otoczenia. Jeśli spada ona do -20°C, to trudniej jest osiągnąć temperaturę, przy której nastąpi zapłon – zmarznięte ścianki cylindra szybko odbierają ciepło od sprężanego powietrza. Ten problem w pewnym stopniu rozwiązują świece żarowe służące do wstępnego rozgrzania powietrza. Niemniej odpalanie silnika Diesla przypomina nieco grę zespołową: gdy jeden gracz zawiedzie, trzeba pogodzić się z porażką.

Chcąc zminimalizować problemy z rozruchem diesla przy niskich temperaturach, trzeba więc k l zadbać o dobry stan tech- J J niczny silnika i tankować w w

 

Jeśli podczas próby rozruchu przy niskiej temperaturze silnik Diesla nie osiągnie odpowiednio wysokich obrotów, nie uzyska też temperatury powietrza wymaganej do zapłonu oleju napędowego. Wynika to z tego, że przy wolniejszym sprężaniu uzyskuje się niższe ciśnienie w cylindrze i tym samym niższą temperaturę powietrza, niż gdyby obroty silnika były odpowiednie. Dodatkowo w niektórych silnikach Diesla, np. 1.9 TDI, odpowiednio wysokie obroty silnika podczas rozruchu są warunkiem otwarcia wtryskiwaczy. Jakie są przyczyny zbyt niskich obrotów? AKUMULATOR: można go podejrze- wać w pierwszej ko-

lejności, ale przed wymianą warto go przetestować – może być niedoładowa- ny z winy wadliwego alternatora. ROZRUSZNIK: jeśli auto ma spory przebieg, rozrusznik może pobierać zbyt dużo prądu, co przy niskich tempe- raturach szybko wyładowuje akumulator-rozrusznik trze- ¿X-LW ba wymienić lub naprawić.

wtryskowego odgrywa kluczową rolę podczas rozruchu silnika. Żeby był on sprawny, paliwo musi zostać wtry- śnięte do cylindra pod odpowiednio wysokim ciśnieniem, gwarantującym rozpyleniegodo postaci mgły. Oczywiście, w zależności od konstrukcji silnika, ciśnienia wtrysku są różne – w starych dieslach nie przekraczały SOO barów, a w najnowszych sięgają nawet 2000 barów. Niestety, eksploatacja auta prowadzi do zużycia elementów układu wtryskowego, a tym samym – do nasilania się problemów z rozruchem. Przyczyn może być kilka. ZUŻYCIE WTRYSKIWACZY: po dużym przebiegu ulegają one rozkalibrowaniu, nie podają precyzyjnej dawki, a przede wszystkim nie rozpylają skutecznie paliwa, pogarszając w ten sposób warunki samozapłonu. Wtryskiwacze / można spraw- w

potrzeby |L

wymienić ‚

lub zrege-

nowoczesnych silników z com- mon raiłem problem z rozruchem często wynika również ze spadku wydajności pompy wysokiego ciśnienia, która przy obrotach zapewnianych przez rozrusznik nie jest w stanie wygenerować ciśnienia wymaganego do zainicjowania

wtru- MTSjTi

w przy- sku. Może być ona zużyta mechanicz-

iizcom- nie lub mieć uszkodzony np. zawór

‚ruchem ciśnieniowy. Żywotność jest dużo lep-

dku wy- sza w przypadku pomp wtryskowych

śnienia, stosowanych w starszych dieslach,

pewnia- ale po dużych przebiegach również

nie jest może wystąpić problem z wydajnością

wać ciś- -a w tym przypadku to wysokie ciśnie-

) do za- nie otwiera wtryskiwacz. Nowe pom-

-mmmM py są drogie, ale na szczę- ście większość pomp wtryskowych i wysokiego ciśnienia do popular- c nych aut można naprawić

“ * w przystępnej cenie.

Jedną z częstszych przyczyn kłopotów diesli w czasie mrozu jest złe paliwo. Niestety, użytkownicy samochodów nie mają na to większego wpływu, a jedyne, co mogą zrobić, to starać się tankować paliwo tylko na stacjach budzących zaufanie, np. należących do dużych sieci. Tankując paliwo z niepewnych źródeł, można np. kupić zimą paliwo letnie, z którego już przy temperaturze -5°C wytrąci się parafina, zatyka- jąc filtr-w paliwie zimowym takie ry- zyko występuje

dopiero, gdy tem- L ■■■

peratura spadnie K Fjł

poniżej -20 C. Żeby |()Qj

zminimalizować

ryzyko zatkania E

filtra grudkami C>

parafiny, można – zastosować ogólnodostępne depresa- tory (preparaty obniżające temperaturę zatykania filtra). Trzeba jednak pamiętać o tym, że należy je wlać do zbiornika PRZED zatankowaniem. Środki te nie rozpuszczą parafiny, która już zdążyła się wytrącić. W wielu nowszych autach problem wytrącającej się parafiny rozwiązano, stosując grzałki w filtrze paliwowym.

 

BRUDNY FILTR PALIWA: Wrażliwość na wytrąconą parafinę zwiększa się w przy- padku zabrudzo- Ptf nych, długo niewy-

mienianych filtrów.

■GO’ Jeśli mamy wątpi- wościcodojego sta- \ nu, najlepiej przed zimą zamontować nowy filtr.

WODA W PALIWIE: jak pokazały ostatnie kontrole na stacjach, wciąż zdarzają się stacje sprzedające zawodnione paliwo. Jeśli wody jest w nim dużo. podczas silnego mrozu na pewnonieudasięłatwo odpalić silnika – woda zamarza nie tylko

wfiltrze. Co gorsza, nawet jeśli uda się od palić silnik, todługajazdanatakim paliwie spowoduje dość szybkie uszkodzenie układu wtryskowego. Dlatego zanim postanowimy kupić wwiillim tańsze paliwo z nieofi- pllLkf cjalnego źródła, zasta- nówmy się dwa razy.

■ Kłopoty z odpalaniem na mrozie czasami wynikają również z przestawienia rozrządu lub pompy wtryskowej. Może to być skutkiem błędu mechanika, ale też np. zbyt długiego okresu eksploatacji paska lub łańcucha rozrządu. Wystarczy, że napęd rozrządu nieco się wyciągnął, a już dochodzi do przestawienia punktu wtrysku i faz rozrządu. WTRYSK W NIEODPOWIEDNIM MOMENCIE: minimalne przestawienie kąta wtrysku nie powoduje od razu braku zapło

k w tylko dobre paliwo (musi ono być zabezpieczone r r przed wytrącaniem się parafiny; dlatego zimą na stacjach powinien być sprzedawany tzw. zimowy olej napędowy). Musimy mieć świadomość, że gdy już jesienią zimny diesel zapala z trudem, to z nadejściem mrozów prawdopodobnie nie odpali wcale.

Usunąć usterki przed zimą

Wyeliminowanie niektórych przyczyn trudnego rozruchu nie zawsze jest kosztowne, np. wymiana świecy żarowej (choć z tym różnie bywa) czy filtra paliwa. Co jednak zrobić, gdy mechanik stwierdzi, że powodem jest niska kompresja, czyli znaczne zużycie wewnętrzne silnika? W takiej sytuacji są dwa wyjścia. Pierwsze rozwiązanie to wykonanie generalnego remontu. Tyle tylko że jest to drogie i na ogół nieopłacalne – problem ten dotyczy zazwyczaj starszych aut o małej wartości rynkowej. Drugi sposób ma bardziej doraźny charakter i ograniczoną możliwość zastosowania. Polega na wykorzystaniu w układzie chłodzenia grzałki elektrycznej, dzięki której można wstępnie rozgrzać silnik (to dobre także w nowszych autach: ogranicza zużycie paliwa i zużycie silnika).

Uwaga! Pamiętajmy, że jeśli mimo wszystko diesla nie uda się uruchomić, nie próbujmy go odpalać „na pych” – grozi to przestawieniem lub uszkodzeniem rozrządu.

 

Czemu auto nie odpala zimą
Oceń ten artykuł