Poradnik Kierowcow

Co zrobić z samochodem gdy zamykamy firmę


Przepisy dotyczące Vat nakazują sporządzić oraz opodatkować tzw. Remanent likwidacyjny. Istnieją jednak sposoby na uniknięcie obowiązku naliczenia a w konsekwencji zapłaty tej daniny.

W ramach remanentu opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji oraz towary które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do kwoty podatku naliczonego. Obowiązek ten ciąży m. in. Na podatnikach będącymi osobami fizycznymi, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Tak więc w przedstawionej sytuacji – zakładając, że likwidacji działalności gospodarczej twoarzyszyć będzie  zaprzestanie wykonywania przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu – podatnik obowiązany będzie do opodatkowania samochodu w ramach remanentu likwidacyjnego w ramach stawki podstawowej 23 proc. Stawka ta będzie obowiązywać, mimo że przy zakupie samochodu VAT został naliczony według wówczas obowiązującej stawki 22 proc.

Nie oznacza to jednak, że konieczne będzie oddanie całego Vatu odliczonego przy nabyciu samochodu. Podstawą opodatkowania w przypadku remanentu likwidacyjnego jest wartość towarów, podlegających spisowi z natury ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, czyli cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów

Na gruncie tego przepisu ze względu na zwrot „ określone w momencie dostawy tych towarów” – dominuje stanowisko, że podstawą opodatkowania przy podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostawach towarów jest ich wartość netto zaktualizowania (rynkowa) tj. taka za którą podatnik nabyłby daną rzecz na rynku w momencie powstania obowiązku podatkowego.

 

Co zrobić z samochodem gdy zamykamy firmę
Oceń ten artykuł